SLOVAK GAS TRADE UNION

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ | Mlynské Nivy 44/a | 825 11 Bratislava | Slovenská Republika

Hlavná stránka

PLYNÁRENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ

Mlynské Nivy 44/a

825 11 Bratislava

Slovenská republika

Email: pavol.korienek@spp.sk

Telefón:              

+421 2 62622050

+421 2 62622051

+421 908 384726

Zastupujeme zamestnancov:    

SPP, a.s.

SPP CNG

EUSTREAM, a.s

SPP-distribúcia, a.s.

Plynárenská metrológia, s.r.o.

PROBUGAS, a.s.